Trapp opp til Krikenåsen, fra Sørenden av Stordammen.