Fredrikstad/Norway

Fredrikstad er en kommune i Østfold, med 79 457 innbyggere. Den er således Østfolds største, Østlandets nest største by og Norges sjette største kommune målt i antall innbyggere. Wikipedia