Elingård er en storslått herregård, i Fredrikstad, med et hageanlegget i renessansestil, natur – og kulturstier med husmannsplass, mølledam og blir det påstått, mange spøkelser. Elingård er en av Østfolds eldste, adelige setegårder. Gården har vært bebodd siden slutten av 1200 – tallet.